ลงนามถวายพระพร

คลิกเข้าหน้า Web site ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
Enter Site Click Here

******************************************************************
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต 83110
โทร.0-7632-7138